Αριθμοί1424337643616273
Καθυστέρηση1310998777
Bonus73414576276755466151
Καθυστέρηση314299286272206203199186183182