Αριθμοί1214861778224580
Καθυστέρηση171310998887
Bonus733450425530565274
Καθυστέρηση791356287258253231189173151