Φορές
Σήμερα
Καθυστέ
ρηση
Μονά842
Ζυγά650
Ισοπαλίες319
Στήλη 1167
Στήλη 2180
Στήλη 3194
Στήλη 41116
Στήλη 51711
Στήλη 6188
Στήλη 7262
Στήλη 8231
Στήλη 91614
Στήλη 10169