Φορές
Σήμερα
Καθυστέ
ρηση
Μονά600
Ζυγά771
Ισοπαλίες437
Στήλη 11914
Στήλη 21922
Στήλη 31421
Στήλη 4154
Στήλη 5145
Στήλη 62119
Στήλη 7170
Στήλη 8211
Στήλη 9242
Στήλη 10163