Φορές
Σήμερα
Καθυστέ
ρηση
Μονά510
Ζυγά384
Ισοπαλίες251
Στήλη 1113
Στήλη 2122
Στήλη 3140
Στήλη 41220
Στήλη 5149
Στήλη 6610
Στήλη 7151
Στήλη 8837
Στήλη 91012
Στήλη 10126